Καταγραφές τύπου NOAA


2019Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Αύγουστος 2019

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2019 NAME: pcomp-di CITY: STATE: ELEV: 177 m LAT: 37° 58' 09" N LONG: 23° 46' 03" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 30.2 36.3 16:40 23.3 4:20 0.0 11.8 0.0 0.0 22.5 13:10 N 2 30.7 35.2 13:20 26.2 3:20 0.0 12.4 0.0 0.2 19.3 15:40 NE 3 30.1 35.4 14:20 24.6 5:10 0.0 11.8 0.0 0.2 27.4 19:20 SSW 4 28.9 33.9 13:50 24.8 6:10 0.0 10.6 0.0 0.3 41.8 14:20 ENE 5 27.1 30.9 14:10 23.5 00:00 0.0 8.7 0.0 0.3 30.6 17:40 ENE 6 26.6 31.6 16:20 21.8 1:50 0.0 8.3 0.0 0.5 30.6 14:40 NE 7 27.6 32.7 14:10 21.6 2:10 0.0 9.3 0.0 0.6 37.0 11:10 NNE 8 28.8 35.1 16:40 23.2 1:20 0.0 10.4 0.0 0.2 24.1 11:20 NE 9 29.8 36.7 15:40 22.2 2:50 0.0 11.4 0.0 0.3 25.7 12:30 NNE 10 31.3 35.2 14:40 28.3 6:50 0.0 13.0 0.0 1.0 35.4 10:10 N 11 30.8 34.3 14:50 27.9 00:00 0.0 12.5 0.0 1.6 45.1 13:40 NNE 12 28.8 33.1 16:00 26.2 7:20 0.0 16.9 0.0 0.6 37.0 11:20 ENE 13 28.9 34.1 15:00 24.1 6:50 0.0 10.6 0.0 0.5 32.2 13:00 NE 14 29.1 34.8 16:00 23.4 00:00 0.0 10.7 0.0 0.3 22.5 11:30 SW 15 27.7 33.8 15:40 21.6 5:40 0.0 9.4 0.0 0.0 25.7 17:20 E 16 27.5 32.3 14:30 22.7 7:00 0.0 9.2 0.0 0.0 17.7 12:00 SE 17 26.3 31.2 14:10 22.4 7:20 0.0 7.9 0.0 0.2 29.0 17:10 ENE 18 25.8 30.4 15:30 21.3 5:50 0.0 6.6 0.0 0.8 32.2 17:00 NE 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ------------------------------------------------------------------------------------- 28.7 36.7 9 21.3 18 0.0 191.5 0.0 0.4 45.1 11 ENE Max >= 32.0: 14 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 0.00 ON 01/08/19 Days of Rain: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration