Καταγραφές τύπου NOAA


2021Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Σεπτέμβριος 2021

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2021 NAME: pcomp-di CITY: STATE: ELEV: 177 m LAT: 37° 58' 09" N LONG: 23° 46' 03" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 24.1 29.7 1:10 19.4 14:00 0.0 5.8 0.0 0.5 40.2 3:10 ENE 2 24.0 28.8 00:00 20.7 14:40 0.0 5.7 0.0 0.6 27.4 4:00 NE 3 24.8 28.7 0:50 22.4 17:40 0.0 6.4 0.0 0.3 27.4 2:30 ENE 4 23.8 28.6 2:50 20.8 11:50 0.0 5.5 0.0 1.1 37.0 19:50 ENE 5 22.6 26.4 1:40 19.8 17:10 0.0 4.3 0.0 3.7 41.8 3:50 NE 6 21.6 25.1 0:50 19.5 16:10 0.0 3.3 0.0 3.7 38.6 1:10 NE 7 19.7 22.6 23:50 16.9 17:10 0.1 1.4 0.0 0.8 17.7 19:50 WNW 8 20.1 26.4 22:30 16.2 13:50 0.6 2.3 0.0 0.5 22.5 3:00 ESE 9 21.9 27.4 23:50 16.8 16:50 0.1 3.7 0.0 2.3 25.7 3:00 ESE 10 22.6 27.7 1:00 17.2 14:50 0.1 4.3 0.0 5.3 35.4 1:40 ESE 11 23.6 27.7 22:40 19.6 17:30 0.0 5.3 0.0 4.7 30.6 3:40 ENE 12 24.7 29.3 00:00 20.8 15:40 0.0 6.3 0.0 5.8 38.6 21:50 NE 13 24.5 30.2 23:50 19.1 14:10 0.0 6.2 0.0 4.3 35.4 4:10 ESE 14 24.4 31.2 1:50 18.7 17:40 0.0 6.1 0.0 1.8 25.7 2:00 E 15 24.2 30.3 2:40 19.4 15:50 0.0 5.8 0.0 1.1 19.3 1:00 SW 16 26.9 32.9 23:30 22.1 17:10 0.0 8.6 0.0 0.5 22.5 2:00 SW 17 29.3 35.9 2:00 22.7 17:20 0.0 10.9 0.0 1.4 40.2 4:00 W 18 28.2 33.3 0:40 22.6 16:30 0.0 9.9 0.0 1.6 29.0 00:00 SW 19 27.7 33.5 1:40 22.2 17:20 0.0 9.3 0.0 1.1 30.6 0:20 SSW 20 24.5 31.9 2:10 19.8 16:00 0.0 6.2 0.0 4.2 25.7 3:40 ESE 21 19.9 26.8 1:20 15.9 18:20 0.6 2.2 0.0 4.5 37.0 13:30 ENE 22 17.1 22.5 00:00 11.7 16:30 1.9 0.7 0.0 0.6 30.6 0:20 NE 23 23.8 24.7 3:50 22.2 0:10 0.0 0.9 0.0 0.0 1.6 0:10 SW 24 25 26 27 28 29 30 ------------------------------------------------------------------------------------- 23.6 35.9 17 11.7 22 3.3 121.1 0.0 2.2 41.8 5 ENE Max >= 32.0: 4 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 0.00 ON 01/09/21 Days of Rain: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration