Καταγραφές τύπου NOAA


2020Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για  2017

ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY NAME: pcomp-di CITY: STATE: ELEV: 177 m LAT: 37° 58' 09" N LONG: 23° 46' 03" E TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3 DEP. HEAT COOL MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18 ------------------------------------------------------------------------------------ 17 1 17 2 17 3 17 4 17 5 17 6 17 7 17 8 17 9 17 10 23.3 13.5 18.1 0.0 48 41 26.8 6 9.6 27 0 0 0 0 17 11 18.1 9.9 13.9 0.0 136 3 22.1 15 3.4 21 0 0 0 0 17 12 15.0 8.0 11.3 0.0 218 1 20.7 3 1.7 24 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------ 18.7 10.4 14.3 0.0 402 44 26.8 OCT 1.7 DEC 0 0 0 0 PRECIPITATION (mm) DEP. MAX DAYS OF RAIN FROM OBS. OVER YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20 --------------------------------------------- 17 1 17 2 17 3 17 4 17 5 17 6 17 7 17 8 17 9 17 10 9.2 0.0 3.6 7 3 3 0 17 11 93.0 0.0 44.4 16 10 7 1 17 12 68.8 0.0 22.4 29 10 7 1 --------------------------------------------- 171.0 0.0 44.4 NOV 23 17 2 WIND SPEED (km/hr) DOM YR MO AVG. HI DATE DIR --------------------------------- 17 1 17 2 17 3 17 4 17 5 17 6 17 7 17 8 17 9 17 10 5.0 48.3 29 ESE 17 11 4.9 56.3 30 ESE 17 12 6.6 72.4 1 ESE --------------------------------- 5.5 72.4 DEC ESE