Καταγραφές τύπου NOAA


2020Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Δεκέμβριος 2017

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2017 NAME: pcomp-di CITY: STATE: ELEV: 177 m LAT: 37° 58' 09" N LONG: 23° 46' 03" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 17.7 18.9 11:40 17.2 1:50 0.7 0.1 0.0 15.9 72.4 10:40 SSE 2 18.5 19.9 15:00 17.4 0:30 0.2 0.4 0.0 15.1 56.3 21:00 SSE 3 17.8 20.7 14:20 12.8 23:50 0.8 0.3 0.0 11.1 51.5 5:00 SSE 4 13.2 18.4 14:20 9.2 23:50 5.2 0.0 1.2 4.3 27.4 15:40 ESE 5 9.4 13.1 11:50 6.0 7:40 8.9 0.0 0.0 5.3 33.8 23:10 ESE 6 7.2 11.2 15:50 4.7 22:00 11.1 0.0 0.0 5.6 35.4 3:20 ESE 7 9.5 16.2 15:00 5.1 4:00 8.8 0.0 0.0 3.5 16.1 12:40 ESE 8 10.7 16.1 14:10 6.1 4:30 7.6 0.0 0.0 4.2 16.1 13:40 ESE 9 13.7 16.5 14:00 10.5 8:40 4.7 0.0 0.0 7.6 38.6 15:20 SW 10 12.9 15.9 5:50 6.5 23:40 5.4 0.0 0.0 9.3 49.9 5:50 W 11 9.7 15.1 14:40 5.9 2:40 8.6 0.0 0.0 4.3 22.5 13:00 ESE 12 12.2 17.7 15:30 7.8 8:00 6.2 0.0 0.0 3.9 14.5 13:00 ESE 13 14.8 18.7 14:30 10.8 2:30 3.6 0.0 0.0 5.8 29.0 12:50 SSE 14 15.3 18.2 13:10 12.9 6:10 3.0 0.0 0.0 6.9 30.6 16:10 W 15 13.7 17.2 15:00 10.2 5:10 4.6 0.0 0.0 4.7 20.9 10:20 ESE 16 16.1 18.2 13:40 14.1 0:30 2.2 0.0 7.0 11.7 54.7 15:40 S 17 15.2 18.1 13:40 9.3 23:50 3.2 0.0 3.6 9.2 57.9 1:20 SSE 18 10.4 14.1 12:10 7.2 00:00 7.9 0.0 3.6 4.0 30.6 17:10 ESE 19 7.4 11.8 13:00 3.8 7:40 10.9 0.0 0.0 4.5 24.1 23:50 ESE 20 7.5 9.7 13:20 6.7 4:20 10.8 0.0 0.0 6.1 27.4 8:00 ENE 21 6.4 7.5 4:50 5.0 23:50 11.9 0.0 1.6 7.7 37.0 16:50 NE 22 4.8 6.1 9:20 4.0 14:20 13.5 0.0 15.6 9.3 45.1 16:30 ENE 23 6.2 8.7 15:40 4.1 23:00 12.2 0.0 1.0 5.5 33.8 12:40 ENE 24 6.2 11.2 15:30 1.7 7:50 12.2 0.0 6.6 4.3 24.1 14:20 ESE 25 9.8 16.4 15:50 5.6 8:00 8.5 0.0 0.0 3.4 14.5 2:40 ESE 26 10.3 15.2 14:00 6.2 2:10 8.0 0.0 0.0 3.5 12.9 11:40 ESE 27 11.8 16.3 14:20 6.7 8:10 6.6 0.0 0.0 4.5 25.7 23:50 ESE 28 13.6 14.9 13:40 12.4 3:30 4.7 0.0 6.2 10.5 51.5 14:20 S 29 11.9 15.5 14:20 8.9 5:20 6.4 0.0 22.4 5.1 29.0 10:00 SW 30 9.6 13.6 14:20 5.9 00:00 8.7 0.0 0.0 4.3 27.4 12:50 ESE 31 7.8 13.6 15:40 3.6 7:20 10.6 0.0 0.0 4.0 20.9 16:20 ESE ------------------------------------------------------------------------------------- 11.3 20.7 3 1.7 24 217.6 0.8 68.8 6.6 72.4 1 ESE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 22.40 ON 29/12/17 Days of Rain: 10 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 1 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration