Καταγραφές τύπου NOAA


2020Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιανουάριος 2018

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2018 NAME: pcomp-di CITY: STATE: ELEV: 177 m LAT: 37° 58' 09" N LONG: 23° 46' 03" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 11.0 16.1 15:00 4.3 5:10 7.3 0.0 0.0 5.3 29.0 16:30 SSE 2 13.0 16.4 15:50 9.6 23:20 5.3 0.0 1.8 6.1 38.6 12:10 W 3 9.8 13.7 15:10 7.2 5:10 8.6 0.0 0.2 3.5 27.4 13:50 ESE 4 8.7 11.2 5:10 6.4 13:10 9.7 0.0 13.4 4.7 32.2 15:20 SW 5 8.9 14.7 13:50 4.2 5:50 9.4 0.0 0.0 4.0 22.5 3:00 ESE 6 9.4 15.4 15:40 5.7 1:20 8.9 0.0 0.0 3.9 16.1 14:40 ESE 7 12.1 16.7 14:50 7.3 0:30 6.2 0.0 0.0 2.6 19.3 16:10 ESE 8 13.7 16.0 14:40 11.8 0:10 4.7 0.0 0.0 1.9 16.1 14:50 ESE 9 12.6 16.3 15:00 9.2 6:50 5.8 0.0 0.2 3.4 22.5 20:40 ESE 10 11.7 14.0 13:50 9.7 0:30 6.6 0.0 0.0 2.7 17.7 5:50 ESE 11 11.7 14.8 14:10 8.3 8:10 6.7 0.0 3.4 2.1 14.5 13:30 SW 12 12.1 16.3 13:40 8.7 8:00 6.3 0.0 10.0 4.5 27.4 20:30 ESE 13 10.4 14.3 13:20 8.4 3:10 7.9 0.0 29.2 5.0 41.8 2:20 E 14 7.7 9.6 0:10 4.8 00:00 10.7 0.0 0.6 7.9 41.8 2:30 NE 15 8.9 12.1 23:00 4.2 0:30 9.4 0.0 0.0 3.1 19.3 16:50 SSW 16 12.2 15.4 15:40 8.7 7:20 6.2 0.0 0.0 3.7 20.9 13:40 SW 17 13.0 16.2 15:40 9.6 3:20 5.3 0.0 0.0 6.0 43.5 23:40 SW 18 10.0 15.5 0:10 5.9 8:20 8.3 0.0 0.6 12.7 72.4 3:30 W 19 9.5 14.4 16:20 3.3 2:50 8.8 0.0 0.0 6.4 40.2 11:00 SSE 20 13.3 16.1 13:50 8.8 0:10 5.1 0.0 0.0 6.9 38.6 18:50 SSE 21 13.7 15.5 13:10 10.6 00:00 4.6 0.0 0.0 7.7 35.4 11:00 SSE 22 9.0 11.2 1:10 6.2 23:10 9.3 0.0 3.2 5.5 37.0 11:10 ESE 23 7.0 9.9 12:40 5.1 0:50 11.3 0.0 1.2 6.3 30.6 14:20 ENE 24 5.7 7.2 11:50 4.1 00:00 12.6 0.0 0.2 10.3 51.5 13:40 NE 25 5.2 8.2 15:40 2.1 23:50 13.1 0.0 0.0 8.2 43.5 10:40 NE 26 5.7 10.3 13:40 1.6 0:40 12.6 0.0 0.0 5.0 29.0 11:40 NE 27 7.3 11.7 14:10 2.5 8:00 11.1 0.0 0.0 4.7 27.4 12:00 ENE 28 8.2 15.5 15:20 3.1 3:20 10.1 0.0 0.0 3.2 16.1 10:30 ESE 29 8.5 15.6 13:50 3.5 7:50 9.9 0.0 0.0 4.0 14.5 14:30 ESE 30 9.9 16.6 15:30 4.7 5:20 8.4 0.0 0.0 4.2 19.3 15:50 ESE 31 10.2 17.1 13:50 5.2 7:10 8.2 0.0 0.0 3.9 17.7 16:40 ESE ------------------------------------------------------------------------------------- 10.0 17.1 31 1.6 26 258.4 0.0 64.1 5.1 72.4 18 ESE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 29.21 ON 13/01/18 Days of Rain: 12 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration