Καταγραφές τύπου NOAA


2020Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Φεβρουάριος 2018

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2018 NAME: pcomp-di CITY: STATE: ELEV: 177 m LAT: 37° 58' 09" N LONG: 23° 46' 03" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 10.5 15.4 14:40 6.2 2:30 7.8 0.0 0.0 3.9 20.9 17:00 ESE 2 12.7 14.3 12:40 9.2 1:40 5.7 0.0 0.2 7.1 41.8 14:00 SSE 3 13.7 15.6 14:00 10.4 7:10 4.6 0.0 3.6 11.3 49.9 12:30 S 4 14.1 17.9 14:40 8.7 00:00 4.2 0.0 0.0 9.0 49.9 8:50 SSE 5 11.5 15.8 12:50 7.9 1:20 6.8 0.0 0.0 4.5 25.7 14:50 ENE 6 10.4 15.3 15:00 6.1 23:40 7.9 0.0 0.0 3.9 22.5 16:40 ESE 7 12.4 16.3 23:20 6.3 0:10 5.9 0.0 0.0 3.4 29.0 21:50 ESE 8 14.2 16.7 15:20 10.7 8:30 4.1 0.0 0.0 6.8 32.2 3:20 W 9 12.4 16.1 15:30 9.2 7:50 5.9 0.0 0.0 2.7 16.1 1:10 ESE 10 11.7 13.7 17:50 9.1 5:20 6.6 0.0 2.8 9.8 62.8 17:40 ESE 11 12.8 15.1 14:40 10.6 23:50 5.6 0.0 1.2 10.6 51.5 0:30 W 12 10.9 14.6 15:30 5.7 8:00 7.4 0.0 0.6 5.3 29.0 0:10 W 13 10.6 13.8 16:50 5.4 7:30 7.8 0.0 0.6 5.6 32.2 23:10 ESE 14 10.8 13.8 15:00 7.0 00:00 7.5 0.0 0.4 8.9 40.2 9:30 W 15 8.7 10.4 4:10 5.7 2:10 9.7 0.0 0.6 3.9 40.2 6:00 ESE 16 8.5 12.1 14:40 5.8 1:00 9.8 0.0 0.6 5.1 40.2 15:50 ENE 17 9.7 14.7 15:10 4.6 6:00 8.7 0.0 0.6 4.8 30.6 15:20 ESE 18 9.4 15.6 16:00 3.8 7:10 8.9 0.0 0.4 3.4 14.5 12:00 ESE 19 10.6 13.7 12:40 8.2 0:40 7.7 0.0 0.4 3.2 19.3 22:50 ENE 20 9.8 12.2 13:40 7.9 7:50 8.6 0.0 0.4 3.1 19.3 16:40 NE 21 11.6 15.4 13:40 8.6 6:10 6.8 0.0 0.4 2.7 24.1 17:40 ESE 22 11.8 16.3 16:50 7.8 7:30 6.5 0.0 0.2 4.0 24.1 14:50 ESE 23 11.6 16.4 12:10 7.4 4:40 6.8 0.0 0.4 4.5 27.4 19:20 E 24 11.1 15.1 14:10 7.6 23:10 7.2 0.0 0.2 7.4 37.0 14:20 W 25 9.6 11.9 15:50 7.8 0:10 8.8 0.0 0.4 5.8 30.6 23:10 E 26 10.7 13.8 16:00 6.9 00:00 7.7 0.0 0.2 9.2 45.1 8:20 W 27 11.0 15.8 16:20 5.3 5:30 7.3 0.0 0.4 7.2 48.3 23:20 ESE 28 11.3 14.0 13:20 5.2 00:00 7.1 0.0 0.0 9.7 45.1 14:30 W ------------------------------------------------------------------------------------- 11.2 17.9 4 3.8 18 199.3 0.0 14.7 6.0 62.8 10 ESE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 3.61 ON 03/02/18 Days of Rain: 20 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration