Καταγραφές τύπου NOAA


2020Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Μάρτιος 2018

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2018 NAME: pcomp-di CITY: STATE: ELEV: 177 m LAT: 37° 58' 09" N LONG: 23° 46' 03" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 9.1 13.3 15:00 3.9 1:50 9.3 0.0 0.2 4.0 24.1 16:40 ESE 2 14.1 16.1 21:10 11.7 0:10 4.3 0.0 0.2 7.4 37.0 12:30 SSE 3 15.8 19.3 14:20 11.2 4:50 2.7 0.1 0.2 4.5 24.1 0:20 SW 4 14.9 19.3 15:50 10.4 7:10 3.4 0.1 0.2 4.5 25.7 14:10 ESE 5 14.9 18.9 13:20 10.3 6:20 3.4 0.0 0.0 4.7 32.2 12:30 ESE 6 16.2 20.3 14:20 11.6 5:50 2.3 0.2 0.4 8.0 57.9 23:50 S 7 17.3 20.7 14:40 13.7 7:40 1.5 0.4 0.0 7.9 70.8 0:10 W 8 14.0 16.8 15:30 10.0 00:00 4.3 0.0 0.2 10.9 66.0 16:20 W 9 12.4 17.9 14:40 7.3 7:10 5.9 0.0 0.0 4.3 20.9 16:10 ESE 10 12.3 18.3 15:20 6.2 7:10 6.1 0.0 0.0 4.5 22.5 16:50 ESE 11 14.2 19.3 15:00 8.9 0:40 4.2 0.1 0.0 5.5 25.7 10:40 ESE 12 14.8 19.1 16:40 10.1 3:00 3.6 0.1 0.0 6.4 38.6 22:00 ESE 13 15.7 18.9 13:30 13.7 4:30 2.6 0.0 0.0 10.1 40.2 0:10 W 14 14.7 18.8 15:10 11.4 7:30 3.6 0.0 0.0 9.2 37.0 10:30 W 15 14.6 19.1 16:30 10.4 23:30 3.8 0.0 0.0 7.7 30.6 14:00 W 16 13.6 18.1 14:20 9.1 6:30 4.8 0.0 0.0 4.0 22.5 12:40 ESE 17 16.6 22.6 13:40 10.3 6:40 2.6 0.9 0.0 8.4 74.0 15:40 ESE 18 18.5 21.6 1:10 13.2 21:20 0.9 1.1 0.0 9.3 46.7 1:10 SSE 19 15.1 19.6 14:20 12.0 00:00 3.3 0.1 0.0 8.4 54.7 17:20 SSE 20 13.8 17.7 14:40 9.3 6:00 4.5 0.0 0.2 6.9 33.8 13:00 SW 21 13.3 17.4 16:00 7.8 5:40 5.1 0.0 0.0 6.1 43.5 15:30 ESE 22 16.2 18.7 15:50 12.4 0:30 2.2 0.0 0.0 5.6 29.0 13:10 ENE 23 14.3 16.8 13:00 11.9 6:50 4.1 0.0 0.2 10.0 38.6 11:50 SW 24 12.1 15.3 14:50 9.8 6:10 6.2 0.0 0.0 6.8 27.4 9:50 W 25 12.9 17.6 00:00 7.6 7:40 5.2 0.0 0.0 8.4 57.9 22:30 SE 26 16.8 19.9 17:30 14.4 22:20 1.7 0.2 0.0 7.6 45.1 1:10 SSE 27 13.9 18.3 15:30 8.7 6:30 4.4 0.0 0.0 5.3 29.0 16:20 SW 28 12.6 16.8 14:10 9.6 23:40 5.7 0.0 0.0 3.7 25.7 17:50 ESE 29 12.9 19.2 17:30 8.4 3:20 5.5 0.0 0.0 4.5 29.0 11:50 W 30 12.9 19.6 16:20 7.4 5:40 5.6 0.1 0.0 5.0 19.3 16:10 ESE 31 13.9 20.1 18:30 8.9 5:20 4.4 0.0 0.0 4.3 37.0 23:30 ESE ------------------------------------------------------------------------------------- 14.3 22.6 17 3.9 1 127.2 3.1 1.8 6.6 74.0 17 ESE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 0.41 ON 06/03/18 Days of Rain: 8 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration