Καταγραφές τύπου NOAA


2020Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιούνιος 2018

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2018 NAME: pcomp-di CITY: STATE: ELEV: 177 m LAT: 37° 58' 09" N LONG: 23° 46' 03" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 25.1 31.2 15:20 17.4 6:10 0.1 6.8 0.0 5.6 30.6 11:30 ESE 2 26.4 31.4 16:30 20.1 2:00 0.0 8.1 0.0 6.4 32.2 9:40 ENE 3 25.1 30.1 14:50 19.8 6:30 0.0 6.8 0.0 5.5 25.7 14:20 ESE 4 25.4 31.5 15:10 19.2 6:40 0.0 7.1 0.0 5.8 30.6 17:00 ESE 5 27.4 33.2 15:40 20.6 5:50 0.0 9.1 0.0 5.0 27.4 18:00 SW 6 27.7 32.2 18:40 21.1 6:00 0.0 9.3 0.0 5.3 25.7 15:10 SW 7 26.7 32.3 16:30 20.8 6:20 0.0 8.4 0.0 4.8 29.0 18:30 ESE 8 26.3 32.8 11:50 20.7 6:10 0.0 7.9 0.0 4.7 27.4 14:50 ESE 9 25.8 30.7 15:50 19.9 6:00 0.0 7.5 0.0 6.3 32.2 19:50 ESE 10 24.9 30.6 15:40 21.1 5:20 0.0 6.6 0.8 4.8 25.7 15:10 ESE 11 25.6 30.8 14:10 19.7 6:20 0.0 7.3 0.0 6.8 35.4 13:00 NE 12 27.7 33.3 16:40 19.9 6:40 0.0 9.3 0.0 5.6 32.2 13:40 ENE 13 26.7 33.3 16:10 20.9 6:10 0.0 8.4 0.0 5.5 27.4 15:10 ESE 14 27.8 31.9 13:20 23.1 1:00 0.0 9.4 0.0 5.3 24.1 13:00 SW 15 25.2 28.9 13:50 20.3 5:10 0.0 6.8 0.0 7.9 41.8 17:50 SSE 16 22.3 25.7 12:40 19.3 00:00 0.0 4.0 12.2 3.5 20.9 17:20 ESE 17 20.5 27.8 13:10 17.8 5:30 0.1 2.2 19.4 3.4 27.4 14:20 ESE 18 21.2 26.4 13:50 16.9 6:20 0.2 3.1 6.6 2.9 19.3 14:30 ESE 19 24.6 29.4 16:30 18.7 2:20 0.0 6.2 0.0 6.4 37.0 17:00 NE 20 26.1 29.9 14:50 22.2 23:50 0.0 7.7 0.0 6.6 37.0 13:40 NE 21 25.8 30.2 15:10 21.1 6:20 0.0 7.4 0.0 4.8 24.1 16:10 E 22 25.2 30.8 16:10 18.8 6:00 0.0 6.8 0.0 5.8 33.8 18:10 ESE 23 24.9 31.3 13:40 20.2 22:00 0.0 6.6 1.4 4.8 29.0 20:50 ESE 24 22.6 27.3 14:10 18.6 3:40 0.0 4.3 0.4 5.8 30.6 15:40 NE 25 23.4 28.6 15:40 19.3 3:40 0.0 5.1 0.0 6.4 32.2 17:00 ENE 26 22.1 25.7 12:50 19.7 10:30 0.0 3.8 7.4 6.4 40.2 15:00 ENE 27 21.6 24.8 14:00 18.7 23:00 0.0 3.3 15.4 8.2 46.7 11:30 SSE 28 22.1 25.4 14:10 18.4 6:10 0.0 3.7 0.0 8.9 43.5 19:30 W 29 23.8 27.8 16:40 19.1 5:50 0.0 5.4 0.0 10.6 51.5 16:00 W 30 24.1 29.3 15:10 17.7 6:10 0.0 5.8 0.0 5.1 33.8 17:30 ESE ------------------------------------------------------------------------------------- 24.8 33.3 13 16.9 18 0.3 194.4 63.6 5.8 51.5 29 ESE Max >= 32.0: 6 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 19.41 ON 17/06/18 Days of Rain: 8 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration