Καταγραφές τύπου NOAA


2020Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Σεπτέμβριος 2018

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2018 NAME: pcomp-di CITY: STATE: ELEV: 177 m LAT: 37° 58' 09" N LONG: 23° 46' 03" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 28.2 34.5 16:00 22.1 7:10 0.0 9.8 0.0 2.9 29.0 17:10 ENE 2 27.9 34.5 15:20 21.4 6:40 0.0 9.6 0.0 2.6 32.2 13:10 ESE 3 29.3 35.4 16:00 23.1 2:20 0.0 11.0 0.0 2.4 27.4 12:00 ENE 4 27.6 33.0 15:00 22.5 7:10 0.0 9.3 0.0 3.5 24.1 16:00 ESE 5 26.6 32.6 17:00 21.1 5:30 0.0 8.2 0.0 4.2 30.6 14:50 ESE 6 25.4 30.7 15:30 20.7 7:10 0.0 7.1 0.0 3.7 25.7 17:40 ESE 7 25.9 31.3 15:20 21.2 7:00 0.0 7.6 0.0 4.2 27.4 15:20 ESE 8 24.4 30.7 13:00 20.0 22:00 0.0 6.1 0.8 4.0 38.6 13:50 ESE 9 24.7 30.4 14:10 19.8 1:50 0.0 6.4 0.0 3.2 25.7 14:40 ESE 10 25.2 31.1 16:00 19.6 5:30 0.0 6.8 0.0 4.2 25.7 15:10 ESE 11 24.6 30.6 14:40 19.4 4:00 0.0 6.2 0.0 3.5 25.7 13:20 ESE 12 23.9 28.7 13:40 19.3 2:50 0.0 5.6 0.0 5.3 38.6 14:30 NE 13 23.0 27.7 15:10 19.4 23:50 0.0 4.7 0.0 6.0 33.8 0:10 NE 14 22.1 28.2 14:10 17.8 6:00 0.0 3.7 2.4 2.9 20.9 12:30 ESE 15 23.0 29.2 12:40 18.2 6:30 0.0 4.7 0.0 2.7 14.5 13:10 ESE 16 25.3 31.9 15:40 18.4 6:00 0.0 7.0 0.0 3.5 24.1 15:00 E 17 25.3 29.3 15:50 22.8 3:40 0.0 7.0 0.0 6.4 43.5 14:00 NE 18 23.8 27.3 15:50 20.8 7:30 0.0 5.4 0.0 7.7 40.2 11:40 NE 19 23.1 27.5 15:10 20.4 5:20 0.0 4.8 0.0 6.4 33.8 18:10 ENE 20 22.9 27.8 15:00 18.5 4:00 0.0 4.6 0.0 4.7 37.0 11:30 NE 21 23.4 29.3 16:30 17.2 7:30 0.1 5.1 0.0 4.3 25.7 10:40 ENE 22 22.9 29.5 14:20 16.7 7:20 0.2 4.8 0.0 3.1 20.9 15:10 ESE 23 23.8 31.7 15:30 17.3 6:30 0.1 5.6 0.0 2.9 24.1 15:20 ESE 24 23.4 30.3 14:10 17.3 7:30 0.1 5.2 0.0 3.9 24.1 16:00 ESE 25 20.4 24.3 0:20 17.3 23:50 0.2 2.3 0.0 9.3 49.9 13:40 NE 26 17.2 19.4 15:50 15.8 00:00 1.2 0.1 0.0 13.4 61.2 16:30 NE 27 16.0 17.3 22:00 15.1 6:40 2.3 0.0 0.6 14.2 57.9 0:30 NE 28 17.1 18.6 14:10 15.2 9:40 1.2 0.0 10.4 9.3 57.9 4:20 ENE 29 18.6 20.9 19:30 16.8 10:40 0.2 0.5 70.2 9.5 53.1 19:40 ENE 30 16.4 18.6 0:10 15.1 21:50 2.0 0.0 28.4 3.5 37.0 8:50 W ------------------------------------------------------------------------------------- 23.4 35.4 3 15.1 27 7.5 159.0 112.8 5.3 61.2 26 ESE Max >= 32.0: 5 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 70.21 ON 29/09/18 Days of Rain: 6 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 2 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration