Καταγραφές τύπου NOAA


2020Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Οκτώβριος 2018

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2018 NAME: pcomp-di CITY: STATE: ELEV: 177 m LAT: 37° 58' 09" N LONG: 23° 46' 03" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 18.4 22.8 16:10 15.2 7:50 1.2 1.3 2.4 2.6 22.5 15:00 SSE 2 19.2 25.1 15:30 13.3 7:40 1.1 1.9 0.0 2.6 20.9 13:20 ESE 3 19.8 24.9 14:40 16.2 1:40 0.6 2.0 0.0 2.6 22.5 15:00 E 4 20.8 25.8 14:10 17.2 5:50 0.2 2.7 0.0 2.4 24.1 17:20 E 5 19.7 21.9 15:10 16.9 00:00 0.1 1.4 0.0 6.8 37.0 10:50 ENE 6 18.7 23.3 15:30 15.8 23:20 0.9 1.3 0.0 4.5 37.0 11:00 ENE 7 18.0 24.7 15:50 12.4 7:40 1.8 1.5 0.0 1.3 20.9 17:00 ESE 8 18.6 24.8 15:10 14.3 7:50 1.6 1.8 0.0 0.6 22.5 17:00 E 9 18.7 23.4 15:40 14.7 1:10 0.9 1.3 0.0 3.4 32.2 13:20 NE 10 18.7 22.9 15:20 14.4 3:50 0.8 1.2 0.0 4.8 33.8 18:10 ENE 11 19.0 22.8 15:30 16.2 6:20 0.6 1.3 0.0 2.6 35.4 12:30 ENE 12 17.6 20.6 12:00 15.8 3:10 1.0 0.2 0.0 2.1 30.6 11:40 NE 13 18.0 20.0 13:40 17.1 22:10 0.4 0.1 0.0 4.2 46.7 2:50 NE 14 17.7 20.3 13:50 15.8 22:30 1.0 0.3 0.0 2.1 30.6 16:00 ENE 15 17.1 19.6 16:20 16.2 0:10 1.3 0.1 0.2 0.8 22.5 16:20 E 16 18.4 23.2 15:10 14.7 3:50 1.1 1.2 0.0 0.5 25.7 11:50 ENE 17 18.6 23.1 14:00 13.6 7:50 1.0 1.3 0.0 1.4 29.0 13:00 ENE 18 18.1 22.5 13:10 14.7 00:00 1.4 1.1 0.0 0.3 24.1 11:50 ENE 19 17.7 23.3 13:50 13.2 6:50 1.9 1.3 0.0 0.6 19.3 14:10 SW 20 18.7 24.3 15:20 13.9 7:10 1.4 1.7 0.0 0.6 14.5 14:00 ESE 21 18.1 22.7 14:20 15.3 1:00 0.9 0.7 0.0 1.6 24.1 17:10 E 22 17.4 20.8 13:20 14.3 8:10 1.2 0.3 0.0 2.3 27.4 11:50 NE 23 17.3 18.5 14:30 16.5 0:10 1.1 0.0 0.8 1.6 24.1 13:10 ENE 24 17.5 21.8 15:10 13.0 8:20 1.6 0.8 0.0 0.6 24.1 4:10 ENE 25 14.0 16.4 0:20 8.6 00:00 4.3 0.0 0.0 4.3 40.2 8:00 NE 26 14.0 22.1 17:10 7.7 6:50 4.8 0.5 0.0 0.2 16.1 21:00 SSW 27 17.5 23.4 15:40 12.9 6:30 2.1 1.2 0.0 0.8 20.9 16:20 SW 28 18.8 22.1 13:00 15.1 23:10 0.7 1.2 0.0 3.9 30.6 11:30 SSE 29 17.4 22.2 15:50 13.6 6:50 1.8 0.9 0.0 1.9 24.1 13:00 E 30 17.8 21.5 15:10 14.4 0:10 1.3 0.8 0.0 1.1 20.9 12:50 ESE 31 19.9 26.3 15:30 16.3 1:40 0.4 2.0 0.0 1.3 17.7 4:10 E ------------------------------------------------------------------------------------- 18.1 26.3 31 7.7 26 40.6 33.3 3.4 2.1 46.7 13 ENE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 2.39 ON 01/10/18 Days of Rain: 3 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration