Καταγραφές τύπου NOAA


2020Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Νοέμβριος 2018

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2018 NAME: pcomp-di CITY: STATE: ELEV: 177 m LAT: 37° 58' 09" N LONG: 23° 46' 03" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 19.7 26.2 12:30 15.2 7:00 0.8 2.2 0.2 0.2 9.7 0:20 E 2 19.8 27.2 14:10 14.3 23:20 1.2 2.6 0.0 0.6 27.4 12:10 ENE 3 17.3 23.0 12:20 12.7 4:50 2.0 0.9 0.0 3.4 38.6 22:40 ENE 4 16.7 20.6 14:40 14.3 22:10 1.9 0.3 0.0 4.5 35.4 10:20 ENE 5 16.2 21.3 13:20 10.9 7:10 2.6 0.4 0.0 1.1 24.1 15:20 E 6 15.7 20.1 14:00 11.4 6:10 2.9 0.2 0.0 2.1 29.0 13:00 NE 7 16.2 20.3 14:10 12.3 23:10 2.4 0.2 0.0 2.1 25.7 10:00 ENE 8 14.1 18.5 13:10 12.0 8:00 4.2 0.0 11.8 0.6 24.1 14:20 ENE 9 14.6 18.9 12:50 10.6 4:40 3.8 0.0 0.2 1.4 37.0 14:50 NE 10 14.3 19.3 14:20 10.3 1:10 4.1 0.1 0.0 0.6 22.5 13:10 ENE 11 13.7 19.2 13:10 9.4 4:00 4.7 0.1 0.0 0.5 16.1 10:10 E 12 14.4 18.8 14:40 10.4 3:10 3.9 0.0 0.0 0.6 27.4 11:20 ENE 13 14.8 17.1 12:50 12.9 1:20 3.5 0.0 0.0 5.3 48.3 11:40 NE 14 13.7 16.7 14:50 12.0 6:20 4.6 0.0 0.0 2.6 37.0 5:00 ENE 15 13.2 16.5 12:30 10.8 00:00 5.1 0.0 0.0 0.6 35.4 16:00 ENE 16 11.3 12.1 10:10 10.7 0:10 7.0 0.0 0.2 2.7 37.0 12:10 ENE 17 10.9 12.7 13:40 8.4 5:40 7.4 0.0 11.6 3.4 32.2 21:50 ENE 18 12.6 15.8 00:00 10.6 7:30 5.8 0.0 15.0 1.3 27.4 00:00 NNE 19 16.2 20.1 14:50 12.2 23:10 2.3 0.2 1.6 3.4 33.8 3:00 E 20 15.9 19.7 13:30 11.9 3:30 2.7 0.2 0.0 0.8 24.1 10:40 ESE 21 17.2 21.4 14:00 12.8 6:40 1.6 0.4 7.4 1.8 32.2 5:20 SW 22 14.5 18.1 10:50 11.1 7:30 3.8 0.0 0.0 3.2 30.6 21:40 ENE 23 12.8 15.7 14:30 10.7 00:00 5.6 0.0 0.0 4.7 29.0 9:50 ENE 24 11.1 15.3 15:00 7.7 22:20 7.2 0.0 0.0 1.0 25.7 1:40 ENE 25 13.4 16.6 13:00 8.5 1:30 4.9 0.0 1.2 2.6 32.2 23:10 SSE 26 17.6 19.3 14:30 15.7 8:20 0.9 0.1 2.8 7.1 41.8 0:40 S 27 17.9 19.0 11:40 16.4 2:10 0.6 0.1 0.0 6.9 51.5 16:00 SSE 28 15.2 18.4 13:30 11.9 19:40 3.1 0.0 0.0 1.0 25.7 23:30 SSW 29 9.0 13.5 0:10 7.2 23:40 9.3 0.0 1.2 11.4 59.5 17:20 NE 30 7.6 9.5 13:00 5.9 21:20 10.8 0.0 0.0 4.3 48.3 0:40 NE ------------------------------------------------------------------------------------- 14.6 27.2 2 5.9 30 120.6 8.1 53.2 2.7 59.5 29 ENE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 15.01 ON 18/11/18 Days of Rain: 11 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration