Καταγραφές τύπου NOAA


2020Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Δεκέμβριος 2018

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2018 NAME: pcomp-di CITY: STATE: ELEV: 177 m LAT: 37° 58' 09" N LONG: 23° 46' 03" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 7.7 12.5 13:10 3.4 6:00 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 --- --- 2 9.3 12.1 15:40 6.9 1:20 9.1 0.0 0.0 0.0 8.0 15:00 E 3 9.7 15.2 13:20 5.4 7:40 8.6 0.0 0.0 0.0 4.8 1:50 ESE 4 10.1 15.6 14:20 5.9 6:50 8.3 0.0 0.0 0.0 8.0 17:00 E 5 11.2 15.6 13:50 6.5 2:50 7.2 0.0 0.0 0.2 24.1 16:40 ENE 6 8.6 11.4 0:40 7.1 00:00 9.8 0.0 0.4 1.6 32.2 9:00 NE 7 7.5 11.4 14:10 3.2 00:00 10.8 0.0 0.0 0.2 20.9 3:30 NE 8 9.6 15.3 15:00 2.9 1:10 8.8 0.0 0.0 0.0 22.5 12:40 SSE 9 13.5 17.2 14:00 9.8 0:10 4.8 0.0 0.0 0.3 37.0 15:00 W 10 12.6 15.5 9:40 9.7 22:00 5.7 0.0 2.8 0.0 41.8 1:50 W 11 8.3 11.0 12:10 5.3 00:00 10.0 0.0 4.6 0.0 20.9 10:20 ENE 12 6.2 11.6 15:40 2.2 7:30 12.2 0.0 0.4 0.0 19.3 15:10 WSW 13 7.5 9.6 7:10 4.0 0:10 10.8 0.0 7.6 1.6 20.9 10:10 NE 14 12.5 16.3 14:10 8.3 0:10 5.8 0.0 0.2 1.3 29.0 23:00 SSE 15 16.2 18.4 13:30 15.1 3:40 2.1 0.0 0.0 3.7 38.6 12:10 SE 16 12.3 16.8 15:30 9.3 00:00 6.1 0.0 9.2 0.8 43.5 0:10 ESE 17 10.0 14.7 15:40 6.4 5:40 8.3 0.0 1.8 0.6 16.1 22:40 ESE 18 9.6 10.8 1:30 8.2 22:10 8.7 0.0 11.6 3.9 41.8 4:00 E 19 7.9 9.8 13:40 7.2 3:40 10.4 0.0 0.0 2.9 29.0 13:30 NE 20 8.2 11.3 15:50 5.5 22:30 10.2 0.0 0.0 1.3 20.9 0:20 ENE 21 9.3 13.9 16:00 5.5 0:10 9.1 0.0 0.0 0.5 11.3 5:50 E 22 11.9 15.7 15:00 7.2 5:50 6.4 0.0 0.2 0.2 25.7 23:30 WSW 23 12.3 18.8 14:50 7.8 6:30 6.1 0.0 0.0 0.0 14.5 0:10 ESE 24 12.4 16.4 14:50 9.2 4:50 5.9 0.0 0.0 0.2 17.7 14:30 SW 25 8.7 15.0 0:40 5.6 23:00 9.6 0.0 9.4 4.2 37.0 10:10 ENE 26 4.8 7.9 14:50 1.1 23:10 13.6 0.0 0.2 4.7 30.6 13:10 ENE 27 5.3 9.1 12:40 1.0 1:20 13.1 0.0 0.0 0.3 17.7 16:40 ESE 28 7.0 11.7 15:50 5.1 21:20 11.3 0.0 0.0 0.6 9.7 20:00 ESE 29 9.6 14.8 14:30 4.6 2:30 8.8 0.0 0.0 1.3 17.7 13:30 ESE 30 9.3 11.0 14:50 6.7 18:30 9.1 0.0 0.0 0.3 19.3 12:30 ENE 31 8.2 9.8 13:10 7.3 0:10 10.1 0.0 14.6 4.0 40.2 23:20 ENE ------------------------------------------------------------------------------------- 9.6 18.8 23 1.0 27 271.3 0.0 63.0 1.1 43.5 16 ENE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 14.60 ON 31/12/18 Days of Rain: 13 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration