Καταγραφές τύπου NOAA


2020Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιανουάριος 2019

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2019 NAME: pcomp-di CITY: STATE: ELEV: 177 m LAT: 37° 58' 09" N LONG: 23° 46' 03" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 7.2 8.6 15:30 6.6 2:50 11.1 0.0 14.0 9.5 48.3 8:10 NE 2 6.3 8.5 13:30 3.2 22:30 12.1 0.0 0.0 1.1 25.7 1:10 ENE 3 5.3 7.5 6:10 2.7 23:50 13.1 0.0 11.2 4.0 33.8 9:50 W 4 4.6 9.0 13:00 0.8 8:00 13.8 0.0 2.0 0.8 17.7 13:00 ESE 5 2.1 6.8 14:10 -0.8 22:00 16.2 0.0 2.8 0.0 14.5 14:30 W 6 3.2 8.1 15:00 -2.2 7:20 15.1 0.0 0.0 1.0 20.9 14:00 ESE 7 3.2 6.1 14:20 -0.8 6:50 15.1 0.0 0.0 1.6 30.6 20:20 NE 8 0.9 5.5 16:30 -2.1 8:20 17.4 0.0 3.4 0.3 20.9 1:50 ESE 9 6.9 12.7 22:20 -0.5 0:10 11.4 0.0 0.6 6.6 51.5 20:40 S 10 12.9 15.1 12:50 10.5 1:10 5.4 0.0 0.8 2.6 48.3 13:20 SSE 11 11.0 13.4 15:50 8.7 21:20 7.3 0.0 3.8 0.2 24.1 1:20 SSE 12 7.1 9.4 0:10 5.4 8:30 11.3 0.0 12.6 2.6 30.6 1:30 ENE 13 7.2 10.9 15:40 3.8 7:10 11.1 0.0 2.4 0.0 14.5 0:40 E 14 8.2 11.4 15:20 5.3 2:40 10.2 0.0 1.8 0.0 16.1 14:00 WSW 15 6.3 9.1 14:00 2.2 23:40 12.1 0.0 1.4 2.6 30.6 9:50 N 16 5.8 10.7 16:20 2.2 6:50 12.6 0.0 0.8 0.2 32.2 3:30 W 17 8.1 13.9 14:30 2.4 6:40 10.2 0.0 0.6 0.0 19.3 10:40 SSW 18 9.9 14.5 16:20 5.7 3:20 8.4 0.0 0.2 0.0 11.3 8:00 SSE 19 10.0 13.1 12:00 5.8 3:50 8.3 0.0 0.0 0.2 17.7 21:00 SSE 20 11.5 14.9 12:00 6.6 00:00 6.8 0.0 1.6 0.0 20.9 5:50 SSE 21 9.9 15.3 13:30 5.8 3:30 8.4 0.0 0.2 0.3 16.1 19:20 ESE 22 11.4 14.7 14:00 7.1 1:20 6.9 0.0 0.0 2.3 43.5 20:00 ESE 23 13.2 15.8 15:50 9.4 8:20 5.1 0.0 5.2 1.6 53.1 19:50 SSE 24 11.2 14.4 15:10 7.5 7:50 7.2 0.0 3.8 0.3 43.5 22:50 SSE 25 11.7 14.7 7:10 9.3 15:00 6.6 0.0 13.0 9.8 69.2 11:00 SSE 26 11.0 13.1 16:40 8.1 00:00 7.3 0.0 5.0 3.4 38.6 0:30 W 27 9.2 14.0 13:50 5.6 6:30 9.1 0.0 2.4 1.0 19.3 14:50 ESE 28 10.8 14.6 15:30 5.7 4:40 7.6 0.0 2.2 4.3 43.5 21:40 SSE 29 14.0 16.4 15:10 10.8 23:40 4.3 0.0 2.2 11.4 49.9 17:00 SSE 30 11.9 14.8 16:00 9.4 8:30 6.4 0.0 1.2 4.0 41.8 1:10 SW 31 10.4 13.3 14:50 7.9 4:10 7.9 0.0 1.0 6.0 64.4 9:40 W ------------------------------------------------------------------------------------- 8.5 16.4 29 -2.2 6 305.9 0.0 96.2 2.5 69.2 25 SSE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 5 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 14.00 ON 01/01/19 Days of Rain: 26 (> .2 mm) 15 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration