Καταγραφές τύπου NOAA


2020Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Φεβρουάριος 2019

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2019 NAME: pcomp-di CITY: STATE: ELEV: 177 m LAT: 37° 58' 09" N LONG: 23° 46' 03" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 10.9 15.9 16:40 7.5 8:10 7.4 0.0 0.8 1.6 25.7 1:50 SW 2 11.4 15.8 15:20 6.9 3:10 6.9 0.0 0.8 1.8 29.0 15:10 ESE 3 13.8 19.1 14:10 8.9 0:40 4.5 0.0 0.6 1.4 29.0 13:00 ESE 4 13.6 16.7 13:00 10.9 3:10 4.8 0.0 0.4 0.5 20.9 22:20 E 5 14.2 17.6 12:30 11.6 00:00 4.1 0.0 0.6 5.3 45.1 22:10 ENE 6 9.8 13.2 10:20 8.1 21:30 8.6 0.0 1.4 3.1 38.6 1:20 E 7 8.4 9.7 13:50 6.8 23:30 9.9 0.0 1.2 7.4 46.7 14:10 NE 8 7.6 10.3 14:10 5.7 22:40 10.8 0.0 1.0 3.4 20.9 4:50 ENE 9 7.4 11.0 16:30 4.3 3:20 10.9 0.0 0.8 2.3 22.5 12:30 E 10 8.9 14.7 16:40 3.8 6:20 9.4 0.0 0.8 0.3 19.3 19:40 SSE 11 12.9 16.1 17:00 9.8 4:50 5.4 0.0 1.0 3.7 30.6 23:00 SSW 12 12.0 14.6 12:10 8.1 00:00 6.3 0.0 0.8 5.1 49.9 2:20 W 13 5.9 8.1 0:10 4.8 18:40 12.4 0.0 0.6 6.6 43.5 19:50 ENE 14 7.2 9.9 15:00 4.7 2:50 11.1 0.0 0.8 8.5 59.5 10:00 NE 15 5.6 7.9 0:10 4.1 8:10 12.8 0.0 0.6 4.8 35.4 0:10 ENE 16 5.9 7.5 14:50 4.8 3:50 12.4 0.0 0.6 6.0 46.7 14:50 NE 17 7.5 11.5 16:30 3.4 23:50 10.8 0.0 0.6 2.7 29.0 2:40 ENE 18 8.8 16.0 14:40 2.8 0:50 9.6 0.0 0.8 1.3 17.7 15:20 ESE 19 9.7 16.2 16:10 4.5 7:40 8.6 0.0 0.4 1.6 14.5 13:20 ESE 20 10.3 16.9 16:30 5.2 7:10 8.0 0.0 0.6 1.4 14.5 12:00 ESE 21 10.8 17.7 14:00 5.6 6:40 7.6 0.0 0.6 1.4 22.5 12:20 ESE 22 10.5 15.1 14:10 5.7 7:10 7.8 0.0 0.4 1.9 22.5 14:30 SW 23 6.2 9.8 0:10 3.0 00:00 12.1 0.0 0.6 8.2 56.3 15:00 NE 24 3.5 4.3 13:10 2.8 5:40 14.8 0.0 0.8 13.0 61.2 6:20 NE 25 5.0 6.6 16:20 3.3 5:30 13.3 0.0 0.6 11.3 46.7 0:50 NE 26 8.6 14.2 16:20 4.8 7:50 9.8 0.0 0.4 0.6 29.0 0:10 W 27 9.0 11.3 14:30 5.7 23:40 9.3 0.0 0.6 0.8 40.2 12:30 NE 28 8.6 12.8 15:30 3.1 2:20 9.7 0.0 0.2 0.0 19.3 11:40 SSE ------------------------------------------------------------------------------------- 9.1 19.1 3 2.8 18 259.3 0.0 19.4 3.8 61.2 24 NE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 1.40 ON 06/02/19 Days of Rain: 28 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration