Καταγραφές τύπου NOAA


2020Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Μάϊος 2019

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2019 NAME: pcomp-di CITY: STATE: ELEV: 177 m LAT: 37° 58' 09" N LONG: 23° 46' 03" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 12.7 17.0 16:10 9.5 5:40 5.6 0.0 0.4 0.5 32.2 10:00 SSE 2 13.3 18.1 13:20 10.2 3:50 5.0 0.0 0.4 0.3 22.5 12:00 SSE 3 11.4 14.8 14:20 7.2 00:00 6.9 0.0 0.2 0.8 25.7 5:00 NE 4 9.6 15.7 15:50 4.1 4:50 8.8 0.0 0.0 0.2 17.7 14:10 SW 5 12.5 17.3 15:10 7.3 0:10 5.8 0.0 0.2 1.4 22.5 13:00 SSE 6 15.1 20.2 14:40 11.0 7:30 3.4 0.1 0.0 0.0 17.7 11:50 SSW 7 14.3 20.0 14:50 9.7 7:20 4.2 0.2 0.0 0.0 19.3 14:30 SW 8 14.7 20.2 13:50 9.3 5:50 3.8 0.2 0.0 0.6 17.7 22:30 SSW 9 15.7 19.6 14:10 10.8 5:10 2.7 0.1 0.0 0.3 25.7 12:40 SSE 10 16.7 23.2 15:40 12.2 2:10 2.5 0.8 0.0 0.6 24.1 16:50 SSE 11 16.6 20.8 14:30 14.1 7:30 2.1 0.3 0.0 3.1 37.0 4:10 SW 12 14.6 17.4 11:20 10.4 00:00 3.7 0.0 0.2 2.4 46.7 15:20 SSE 13 8.5 11.1 17:40 6.3 00:00 9.8 0.0 1.4 3.1 59.5 5:20 NE 14 9.4 14.5 14:50 3.7 6:20 8.9 0.0 0.2 1.1 25.7 21:40 SSW 15 8.9 11.4 14:50 4.9 23:50 9.4 0.0 0.4 0.6 24.1 0:40 E 16 11.9 17.7 16:00 4.7 0:50 6.4 0.0 0.2 2.1 43.5 15:00 ESE 17 14.6 20.4 16:10 7.8 4:50 4.1 0.3 0.2 0.2 20.9 13:10 SSE 18 14.4 19.8 15:10 8.4 6:40 4.0 0.1 0.2 0.0 16.1 13:00 SSW 19 13.9 19.6 15:20 8.0 7:20 4.4 0.0 0.0 0.2 20.9 13:10 SW 20 13.8 17.5 15:00 9.4 3:50 4.6 0.0 0.2 1.1 33.8 22:20 NE 21 13.8 16.7 13:40 11.3 6:50 4.6 0.0 0.2 4.0 43.5 6:00 NE 22 12.6 15.8 15:20 9.8 23:40 5.7 0.0 0.0 2.9 54.7 9:30 NE 23 13.7 17.3 14:00 9.7 0:20 4.6 0.0 0.0 1.1 49.9 10:50 NE 24 12.9 15.6 14:30 10.5 00:00 5.4 0.0 0.0 0.5 30.6 3:40 NE 25 13.7 19.9 15:00 8.7 23:00 4.7 0.1 0.0 0.0 17.7 2:00 NNE 26 14.8 20.9 13:50 9.3 0:10 3.9 0.3 0.0 0.0 16.1 15:10 SW 27 13.3 17.5 11:40 9.3 6:50 5.0 0.0 0.0 0.3 37.0 13:00 ENE 28 11.3 12.7 12:10 9.4 00:00 7.0 0.0 0.0 1.8 46.7 00:00 NE 29 9.8 11.9 14:00 8.6 3:40 8.5 0.0 0.0 7.1 61.2 11:20 NE 30 10.2 12.8 13:40 7.8 5:10 8.1 0.0 0.0 3.2 51.5 0:20 NE 31 12.3 15.9 16:40 9.7 5:40 5.8 0.0 0.0 1.8 43.5 0:30 NNW ------------------------------------------------------------------------------------- 12.9 23.2 10 3.7 14 169.4 2.5 4.4 1.3 61.2 29 NE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 1.40 ON 13/03/19 Days of Rain: 13 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration