Καταγραφές τύπου NOAA


2020Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιούνιος 2019

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2019 NAME: pcomp-di CITY: STATE: ELEV: 177 m LAT: 37° 58' 09" N LONG: 23° 46' 03" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 21.3 25.5 16:00 15.7 6:10 0.4 3.3 0.0 0.0 20.9 18:40 SSW 2 21.1 25.2 15:20 16.4 6:10 0.2 2.9 0.0 0.0 25.7 18:40 SW 3 20.3 24.4 15:10 14.6 6:40 0.6 2.5 0.0 0.0 27.4 16:10 SSW 4 20.4 24.0 15:30 15.4 5:40 0.3 2.4 0.0 0.0 17.7 16:00 SSE 5 21.1 26.1 15:20 16.0 6:10 0.4 3.2 0.0 0.0 17.7 10:00 SW 6 22.2 27.4 17:10 16.3 5:50 0.3 4.2 0.0 0.0 19.3 13:10 SSW 7 24.2 30.1 16:00 18.4 6:20 0.0 5.8 0.0 0.0 16.1 18:00 SW 8 27.4 34.4 16:40 19.4 6:10 0.0 9.1 0.0 0.5 32.2 19:10 N 9 28.1 33.6 14:10 22.7 5:20 0.0 9.8 0.0 0.6 35.4 17:20 NE 10 25.7 29.1 16:30 22.4 6:20 0.0 7.4 0.0 0.5 38.6 12:30 NNE 11 23.1 28.8 12:40 18.2 19:00 0.0 4.8 3.4 0.2 53.1 18:50 ESE 12 24.4 31.2 18:00 17.0 6:20 0.2 6.1 0.0 0.0 17.7 15:40 SSW 13 26.5 33.3 17:30 19.8 5:10 0.0 8.2 0.0 0.2 22.5 15:20 SSW 14 27.3 33.4 14:20 20.7 5:10 0.0 9.0 0.0 0.2 20.9 17:30 WSW 15 28.8 33.0 15:50 23.7 1:50 0.0 10.4 0.0 0.3 29.0 16:20 N 16 27.9 33.3 17:20 22.8 6:50 0.0 9.6 0.0 0.3 27.4 9:30 NE 17 27.1 32.7 18:20 20.8 6:10 0.0 8.7 0.8 0.0 17.7 13:00 W 18 24.9 31.7 13:30 20.4 15:40 0.0 6.6 4.4 0.2 24.1 15:10 NE 19 24.4 30.9 12:10 19.6 5:00 0.0 6.1 2.4 0.2 29.0 14:00 SW 20 25.2 30.5 17:20 19.6 6:10 0.0 6.9 0.6 0.2 22.5 16:00 E 21 26.4 32.3 17:20 20.6 6:10 0.0 8.1 0.0 0.2 19.3 12:20 SW 22 28.6 34.3 17:40 21.3 4:50 0.0 10.2 0.0 0.5 22.5 14:00 NE 23 28.8 35.3 17:00 22.2 6:30 0.0 10.5 0.0 0.3 22.5 13:40 SW 24 28.9 34.7 16:20 22.2 6:20 0.0 10.6 0.0 0.0 20.9 19:40 W 25 28.2 31.7 15:40 24.8 0:50 0.0 9.9 0.0 1.0 35.4 17:50 NE 26 28.1 31.3 16:50 25.3 6:50 0.0 9.7 0.0 0.6 40.2 13:10 NE 27 27.9 32.0 15:20 24.4 00:00 0.0 9.6 0.0 0.5 35.4 3:30 NE 28 28.9 34.9 16:40 22.2 6:30 0.0 10.6 0.0 0.2 27.4 12:40 NNE 29 27.3 30.4 15:10 24.2 00:00 0.0 9.0 0.0 0.6 40.2 15:50 NE 30 25.2 28.4 17:30 22.6 6:00 0.0 6.8 0.0 0.6 40.2 14:00 NNE ------------------------------------------------------------------------------------- 25.7 35.3 23 14.6 3 2.4 221.9 11.6 0.3 53.1 11 NE Max >= 32.0: 13 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 4.39 ON 18/06/19 Days of Rain: 5 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration