Καταγραφές τύπου NOAA


2020Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Αύγουστος 2019

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2019 NAME: pcomp-di CITY: STATE: ELEV: 177 m LAT: 37° 58' 09" N LONG: 23° 46' 03" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 30.2 36.3 16:40 23.3 4:20 0.0 11.8 0.0 0.0 22.5 13:10 N 2 30.7 35.2 13:20 26.2 3:20 0.0 12.4 0.0 0.2 19.3 15:40 NE 3 30.1 35.4 14:20 24.6 5:10 0.0 11.8 0.0 0.2 27.4 19:20 SSW 4 28.9 33.9 13:50 24.8 6:10 0.0 10.6 0.0 0.3 41.8 14:20 ENE 5 27.1 30.9 14:10 23.5 00:00 0.0 8.7 0.0 0.3 30.6 17:40 ENE 6 26.6 31.6 16:20 21.8 1:50 0.0 8.3 0.0 0.5 30.6 14:40 NE 7 27.6 32.7 14:10 21.6 2:10 0.0 9.3 0.0 0.6 37.0 11:10 NNE 8 28.8 35.1 16:40 23.2 1:20 0.0 10.4 0.0 0.2 24.1 11:20 NE 9 29.8 36.7 15:40 22.2 2:50 0.0 11.4 0.0 0.3 25.7 12:30 NNE 10 31.3 35.2 14:40 28.3 6:50 0.0 13.0 0.0 1.0 35.4 10:10 N 11 30.8 34.3 14:50 27.9 00:00 0.0 12.5 0.0 1.6 45.1 13:40 NNE 12 28.8 33.1 16:00 26.2 7:20 0.0 16.9 0.0 0.6 37.0 11:20 ENE 13 28.9 34.1 15:00 24.1 6:50 0.0 10.6 0.0 0.5 32.2 13:00 NE 14 29.1 34.8 16:00 23.4 00:00 0.0 10.7 0.0 0.3 22.5 11:30 SW 15 27.7 33.8 15:40 21.6 5:40 0.0 9.4 0.0 0.0 25.7 17:20 E 16 27.5 32.3 14:30 22.7 7:00 0.0 9.2 0.0 0.0 17.7 12:00 SE 17 26.3 31.2 14:10 22.4 7:20 0.0 7.9 0.0 0.2 29.0 17:10 ENE 18 25.7 30.4 15:30 21.3 5:50 0.0 7.4 0.0 0.6 32.2 17:00 NE 19 26.2 30.2 14:40 22.0 6:30 0.0 7.8 0.0 1.3 35.4 15:40 NNE 20 26.7 30.9 15:30 23.7 6:30 0.0 8.3 0.0 0.5 37.0 16:50 NE 21 27.3 32.2 14:40 22.8 4:40 0.0 8.9 0.0 0.6 30.6 13:00 ENE 22 29.7 34.1 16:20 26.2 1:40 0.0 11.4 0.0 1.1 37.0 13:40 NE 23 30.0 33.5 16:10 26.9 7:00 0.0 11.7 0.0 1.0 43.5 8:40 NE 24 30.3 33.8 16:30 27.6 7:00 0.0 11.9 0.0 1.3 43.5 2:50 NE 25 30.0 34.3 14:40 25.9 6:50 0.0 11.7 0.0 0.3 32.2 11:10 NE 26 30.3 36.2 16:00 24.1 6:50 0.0 11.9 0.0 0.2 32.2 17:40 NE 27 29.7 34.3 16:00 26.3 6:00 0.0 11.3 0.0 0.5 32.2 18:30 ENE 28 28.2 31.7 15:30 25.6 3:50 0.0 9.9 0.0 0.5 37.0 11:20 NE 29 27.7 32.3 16:00 24.2 4:30 0.0 9.3 0.0 0.5 30.6 13:20 NE 30 27.3 31.0 13:50 23.9 5:30 0.0 8.9 0.0 0.8 41.8 11:30 NNE 31 26.3 30.4 15:40 23.9 7:20 0.0 7.9 0.0 0.8 37.0 10:50 ENE ------------------------------------------------------------------------------------- 28.6 36.7 9 21.3 18 0.0 323.5 0.0 0.5 45.1 11 NE Max >= 32.0: 22 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 0.00 ON 01/08/19 Days of Rain: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration