Περίληψη Υετού (mm)

  
Βροχόπτωση
Ημ/νιαΙανΦεβΜαρΑπρΜάϊοςΙονΙολΑυγΣεπΟκτΝοεΔεκΕτος
20219.0* 34.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.---------------------------------9.0* 243.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
20204.0 39.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.2.6 9.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.2.6* 5.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.6 1.5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.4.0 21.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.4.0* 22.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0* 19.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.4.6 0.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1.6 38.9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.---4.4 16.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.29.2 12.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.62.6* 189.9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
201996.2 52.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.19.4 7.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.19.4* 11.5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.4.4* 0.3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.4.4 20.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.11.6 14.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.6 18.9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 4.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.7.0 33.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.6.0 0.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.6.0* 15.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.6.4* 35.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.181.4* 71.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
201864.0 20.7 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.14.6 2.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1.8 6.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.2.4 1.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.67.0 41.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.63.6 37.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.57.8 38.3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.8.0 3.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.112.8 72.3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.3.4 2.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.53.2 32 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.63.0 21.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.511.6 259.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2017---------------------------9.2* 3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.---68.8 27 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.78.0* 174.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
 
Μέγ96.2 19.4 19.4 5.6 67.0 63.6 57.8 8.0 112.8 9.2 53.2 68.8 511.6
Μέση43.3 12.2 7.9 4.1 25.1 26.4 19.5 4.2 40.5 6.2 21.2 41.9 252.5
Ελάχ4.0 2.6 1.8 2.4 4.0 4.0 0.0 0.0 1.6 3.4 4.4 6.4 9.0
 
Χρώμα
< 10.0 10.0-20.0 20.0-30.0 30.0-40.0 40.0-50.0 50.0-60.0 60.0-70.0 70.0-80.0 80.0-90.0 90.0-100.0 100.0-110.0 110.0-120.0120.0>
* σημαίνει μη ολοκληρωμένα στοιχεία