Περίληψη Υετού (mm)

  
Βροχόπτωση
Ημ/νιαΙανΦεβΜαρΑπρΜάϊοςΙονΙολΑυγΣεπΟκτΝοεΔεκΕτος
20204.0 50.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.2.6 9.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.2.6* 5.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.6 1.5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.4.0 21.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.4.0* 22.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0* 19.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.4.6 0.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0* 39.9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.---------27.4* 248.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
201996.2 41.5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.19.4 7.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.19.4* 11.5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.4.4* 0.3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.4.4 20.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.11.6 14.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.6 18.9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 4.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.7.0 32.9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.6.0 0.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.6.0* 23.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.6.4* 39.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.181.4* 94.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
201864.0 9.3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.14.6 2.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1.8 6.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.2.4 1.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.67.0 41.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.63.6 37.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.57.8 38.3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.8.0 3.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.112.8 72.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.3.4 2.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.53.2 23.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.63.0 16.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.511.6 235.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2017---------------------------9.2* 3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.---68.8 22.7 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.78.0* 198 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
 
Μέγ96.2 19.4 19.4 5.6 67.0 63.6 57.8 8.0 112.8 9.2 53.2 68.8 511.6
Μέση54.7 12.2 7.9 4.1 25.1 26.4 19.5 4.2 39.9 6.2 29.6 46.1 276.0
Ελάχ4.0 2.6 1.8 2.4 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 3.4 6.0 6.4 27.4
 
Χρώμα
< 10.0 10.0-20.0 20.0-30.0 30.0-40.0 40.0-50.0 50.0-60.0 60.0-70.0 70.0-80.0 80.0-90.0 90.0-100.0 100.0-110.0 110.0-120.0120.0>
* σημαίνει μη ολοκληρωμένα στοιχεία