Περίληψη Υετού (mm)

  
Βροχόπτωση
Ημ/νιαΙανΦεβΜαρΑπρΜάϊοςΙονΙολΑυγΣεπΟκτΝοεΔεκΕτος
201996.2 16.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.19.4 2.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.19.4* 8.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.4.4* 1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.4.4 31.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.11.6 26 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.6 28.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.7.0 52.9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.6.0 0.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.6.0* 23.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.3.4* 41.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.178.4* 180 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
201864.0 16.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.14.6 2.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1.8 8.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.2.4 1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.67.0 31.3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.63.6 26 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.57.8 28.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.8.0 4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.112.8 52.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.3.4 2.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.53.2 23.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.63.0 17.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.511.6 153.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2017---------------------------9.2* 3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.---68.8 23.7 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.78.0* 280.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
 
Μέγ96.2 19.4 19.4 4.4 67.0 63.6 57.8 8.0 112.8 9.2 53.2 68.8 511.6
Μέση80.1 17.0 10.6 3.4 35.7 37.6 29.2 4.0 59.9 6.2 29.6 45.1 358.4
Ελάχ64.0 14.6 1.8 2.4 4.4 11.6 0.6 0.0 7.0 3.4 6.0 3.4 78.0
 
Χρώμα
< 10.0 10.0-20.0 20.0-30.0 30.0-40.0 40.0-50.0 50.0-60.0 60.0-70.0 70.0-80.0 80.0-90.0 90.0-100.0 100.0-110.0 110.0-120.0120.0>
* σημαίνει μη ολοκληρωμένα στοιχεία