Κατάσταση Μετεωρολογικού Σταθμού

Σε αυτή την σελίδα θα βρείτε πληροφορίες για την λειτουργία του Μετεωρολογικού Σταθμού.

Σε αυτόν τον σταθμό χρησιμοποιείται το WeatherLink

Αρχείο Πραγματικού Χρόνου Ενημερώθηκε
FTP Ενημερώθηκε
Μετεωρολογικά δεδομένα Ενημερώθηκε
Αναφορά τύπου ΝΟΑΑ Ενημερώθηκε