Κατάσταση Μετεωρολογικού Σταθμού

Σε αυτή την σελίδα θα βρείτε πληροφορίες για την λειτουργία του Μετεωρολογικού Σταθμού.

Σε αυτόν τον σταθμό χρησιμοποιείται το WeatherLink

Αρχείο Πραγματικού Χρόνου Οχι Ενημερωμένο
FTP Οχι Ενημερωμένο
Μετεωρολογικά δεδομένα Οχι Ενημερωμένο
Αναφορά τύπου ΝΟΑΑ Ενημερώθηκε