Περίληψη θερμοκρασίας(°C)

  
Μεγ. Θερμοκρασία
Ημ/νιαΙανΦεβΜαρΑπρΜάϊοςΙονΙολΑυγΣεπΟκτΝοεΔεκΕτος
202017.6 20.4 20.4* 24.3 36.6* ---------------------36.6*
201916.4 19.1 19.1* 23.2* 23.2 35.3 36.3 36.7 32.5 29.2 29.2* 18.9* 36.7*
201817.1 17.9 22.6 29.9 31.1 33.3 35.6 33.8 35.4 26.3 27.2 18.8 35.6
2017---------------------------26.8* ---20.7 26.8*
Μέγ17.6 20.4 22.6 29.9 36.6 35.3 36.3 36.7 35.4 29.2 29.2 20.7 36.7
 
Μέση Μεγ. Θερμοκρασία
Ημ/νιαΙανΦεβΜαρΑπρΜάϊοςΙονΙολΑυγΣεπΟκτΝοεΔεκ Ετος
202012.5 0.3 °C ψυχρότερο.14.7 0.6 °C θερμότερο.14.7* 0.8 °C ψυχρότερο.19.4 0.7 °C ψυχρότερο.26.6* 3.1 °C θερμότερο.---------------------17.4* 4.2 °C ψυχρότερο.
201911.9 0.9 °C ψυχρότερο.12.9 1.2 °C ψυχρότερο.12.9* 2.6 °C ψυχρότερο.17.2* 2.9 °C ψυχρότερο.17.2 6.3 °C ψυχρότερο.30.8 0.5 °C θερμότερο.32.5 0.3 °C ψυχρότερο.33.3 0.6 °C θερμότερο.28.8 0.2 °C θερμότερο.25.6 1.8 °C θερμότερο.25.6* 3.5 °C θερμότερο.15.2* 0.7 °C θερμότερο.22.2* 0.6 °C θερμότερο.
201814.0 1.2 °C θερμότερο.14.7 0.6 °C θερμότερο.18.6 3.1 °C θερμότερο.23.9 3.8 °C θερμότερο.27.1 3.6 °C θερμότερο.29.8 0.5 °C ψυχρότερο.33.0 0.2 °C θερμότερο.32.1 0.6 °C ψυχρότερο.28.4 0.2 °C ψυχρότερο.22.5 1.3 °C ψυχρότερο.18.4 3.7 °C ψυχρότερο.13.4 1.1 °C ψυχρότερο.23.0 1.4 °C θερμότερο.
2017---------------------------23.3* 0.5 °C ψυχρότερο.---15.0 0.5 °C θερμότερο.18.9* 2.7 °C ψυχρότερο.
Μέση12.8 14.1 15.5 20.1 23.5 30.3 32.8 32.7 28.6 23.8 22.1 14.5 21.6
 
Μέση Θερμοκρασία
Ημ/νιαΙανΦεβΜαρΑπρΜάϊοςΙονΙολΑυγΣεπΟκτΝοεΔεκ Ετος
20208.5 0.5 °C ψυχρότερο.10.6 0.3 °C θερμότερο.10.6* 0.8 °C ψυχρότερο.14.4 0.8 °C ψυχρότερο.20.8* 2.4 °C θερμότερο.---------------------12.8* 4.2 °C ψυχρότερο.
20198.5 0.5 °C ψυχρότερο.9.1 1.2 °C ψυχρότερο.9.1* 2.3 °C ψυχρότερο.12.9* 2.3 °C ψυχρότερο.12.9 5.5 °C ψυχρότερο.25.7 0.5 °C θερμότερο.27.3 0.1 °C ψυχρότερο.28.6 0.8 °C θερμότερο.23.8 0.2 °C θερμότερο.20.3 1.4 °C θερμότερο.20.3* 2.8 °C θερμότερο.11.5* 0.7 °C θερμότερο.17.7* 0.7 °C θερμότερο.
201810.0 1 °C θερμότερο.11.2 0.9 °C θερμότερο.14.3 2.9 °C θερμότερο.18.3 3.1 °C θερμότερο.21.8 3.4 °C θερμότερο.24.8 0.4 °C ψυχρότερο.27.4  27.1 0.7 °C ψυχρότερο.23.4 0.2 °C ψυχρότερο.18.1 0.8 °C ψυχρότερο.14.6 2.9 °C ψυχρότερο.9.6 1.2 °C ψυχρότερο.18.4 1.4 °C θερμότερο.
2017---------------------------18.1* 0.8 °C ψυχρότερο.---11.3 0.5 °C θερμότερο.14.5* 2.5 °C ψυχρότερο.
Μέση9.0 10.3 11.4 15.2 18.4 25.2 27.4 27.8 23.6 18.9 17.5 10.8 17.0
 
Μέση Ελαχ. Θερμοκρασία
Ημ/νιαΙανΦεβΜαρΑπρΜάϊοςΙονΙολΑυγΣεπΟκτΝοεΔεκ Ετος
20204.7 0.6 °C ψυχρότερο.6.0 0.4 °C ψυχρότερο.6.0* 1.4 °C ψυχρότερο.9.4 0.9 °C ψυχρότερο.14.9* 1.4 °C θερμότερο.---------------------8.1* 4.6 °C ψυχρότερο.
20194.9 0.4 °C ψυχρότερο.5.7 0.7 °C ψυχρότερο.5.7* 1.7 °C ψυχρότερο.8.8* 1.5 °C ψυχρότερο.8.8 4.7 °C ψυχρότερο.20.3 0.3 °C θερμότερο.21.9  24.3 1.1 °C θερμότερο.19.3 0.1 °C θερμότερο.16.1 1.4 °C θερμότερο.16.1* 2.3 °C θερμότερο.8.3* 0.8 °C θερμότερο.13.5* 0.8 °C θερμότερο.
20186.3 1 °C θερμότερο.7.3 0.9 °C θερμότερο.10.1 2.7 °C θερμότερο.12.9 2.6 °C θερμότερο.16.9 3.4 °C θερμότερο.19.7 0.3 °C ψυχρότερο.21.9  22.1 1.1 °C ψυχρότερο.19.0 0.2 °C ψυχρότερο.14.5 0.2 °C ψυχρότερο.11.4 2.4 °C ψυχρότερο.6.2 1.3 °C ψυχρότερο.14.1 1.4 °C θερμότερο.
2017---------------------------13.5* 1.2 °C ψυχρότερο.---8.0 0.5 °C θερμότερο.10.6* 2.1 °C ψυχρότερο.
Μέση5.3 6.4 7.4 10.3 13.5 20.0 21.9 23.2 19.2 14.7 13.8 7.5 12.7
 
Ελάχ. Θερμοκρασία
Ημ/νιαΙανΦεβΜαρΑπρΜάϊοςΙονΙολΑυγΣεπΟκτΝοεΔεκ Ετος
20200.9 0.3 0.3* 5.8 9.8* ---------------------0.3*
2019-2.2 2.8 2.8* 3.7* 3.7 14.6 18.2 21.3 15.1 12.3 12.3* 1.9* -2.2*
20181.6 3.8 3.9 8.6 13.7 16.9 17.9 19.5 15.1 7.7 5.9 1.0 1.0
2017---------------------------9.6* ---1.7 1.7*
Ελάχ-2.2 0.3 0.3 3.7 3.7 14.6 17.9 19.5 15.1 7.7 5.9 1.0 -2.2
 
Χρώμα
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>
* σημαίνει μη ολοκληρωμένα στοιχεία