Περίληψη θερμοκρασίας(°C)

  
Μεγ. Θερμοκρασία
Ημ/νιαΙανΦεβΜαρΑπρΜάϊοςΙονΙολΑυγΣεπΟκτΝοεΔεκΕτος
201916.4 19.1 19.1* 23.2* 23.2 35.3 36.3 36.7 32.5 29.2 25.2* ---36.7*
201817.1 17.9 22.6 29.9 31.1 33.3 35.6 33.8 35.4 26.3 27.2 18.8 35.6
2017---------------------------26.8* ---20.7 26.8*
Μέγ17.1 19.1 22.6 29.9 31.1 35.3 36.3 36.7 35.4 29.2 27.2 20.7 36.7
 
Μέση Μεγ. Θερμοκρασία
Ημ/νιαΙανΦεβΜαρΑπρΜάϊοςΙονΙολΑυγΣεπΟκτΝοεΔεκ Ετος
201911.9 1.1 °C ψυχρότερο.12.9 0.9 °C ψυχρότερο.12.9* 3 °C ψυχρότερο.17.2* 3.3 °C ψυχρότερο.17.2 4.9 °C ψυχρότερο.30.8 0.5 °C θερμότερο.32.5 0.3 °C ψυχρότερο.33.3 0.6 °C θερμότερο.28.8 0.2 °C θερμότερο.25.6 1.8 °C θερμότερο.21.5* 2.1 °C θερμότερο.---22.4*  
201814.0 1 °C θερμότερο.14.7 0.9 °C θερμότερο.18.6 2.7 °C θερμότερο.23.9 3.4 °C θερμότερο.27.1 5 °C θερμότερο.29.8 0.5 °C ψυχρότερο.33.0 0.2 °C θερμότερο.32.1 0.6 °C ψυχρότερο.28.4 0.2 °C ψυχρότερο.22.5 1.3 °C ψυχρότερο.18.4 1 °C ψυχρότερο.13.4 0.8 °C ψυχρότερο.23.0 0.6 °C θερμότερο.
2017---------------------------23.3* 0.5 °C ψυχρότερο.---15.0 0.8 °C θερμότερο.18.9* 3.5 °C ψυχρότερο.
Μέση13.0 13.8 15.9 20.5 22.1 30.3 32.8 32.7 28.6 23.8 19.4 14.2 22.4
 
Μέση Θερμοκρασία
Ημ/νιαΙανΦεβΜαρΑπρΜάϊοςΙονΙολΑυγΣεπΟκτΝοεΔεκ Ετος
20198.5 0.7 °C ψυχρότερο.9.1 1 °C ψυχρότερο.9.1* 2.7 °C ψυχρότερο.12.9* 2.7 °C ψυχρότερο.12.9 4.5 °C ψυχρότερο.25.7 0.5 °C θερμότερο.27.3 0.1 °C ψυχρότερο.28.6 0.8 °C θερμότερο.23.8 0.2 °C θερμότερο.20.3 1.4 °C θερμότερο.17.6* 2 °C θερμότερο.---17.9*  
201810.0 0.8 °C θερμότερο.11.2 1.1 °C θερμότερο.14.3 2.5 °C θερμότερο.18.3 2.7 °C θερμότερο.21.8 4.4 °C θερμότερο.24.8 0.4 °C ψυχρότερο.27.4  27.1 0.7 °C ψυχρότερο.23.4 0.2 °C ψυχρότερο.18.1 0.8 °C ψυχρότερο.14.6 1 °C ψυχρότερο.9.6 0.9 °C ψυχρότερο.18.4 0.5 °C θερμότερο.
2017---------------------------18.1* 0.8 °C ψυχρότερο.---11.3 0.8 °C θερμότερο.14.5* 3.4 °C ψυχρότερο.
Μέση9.2 10.1 11.8 15.6 17.4 25.2 27.4 27.8 23.6 18.9 15.6 10.5 17.9
 
Μέση Ελαχ. Θερμοκρασία
Ημ/νιαΙανΦεβΜαρΑπρΜάϊοςΙονΙολΑυγΣεπΟκτΝοεΔεκ Ετος
20194.9 0.7 °C ψυχρότερο.5.7 0.8 °C ψυχρότερο.5.7* 2.3 °C ψυχρότερο.8.8* 2 °C ψυχρότερο.8.8 4.1 °C ψυχρότερο.20.3 0.3 °C θερμότερο.21.9  24.3 1.1 °C θερμότερο.19.3 0.1 °C θερμότερο.16.1 1.4 °C θερμότερο.13.6* 1.5 °C θερμότερο.---13.7* 0.1 °C θερμότερο.
20186.3 0.7 °C θερμότερο.7.3 0.8 °C θερμότερο.10.1 2.1 °C θερμότερο.12.9 2.1 °C θερμότερο.16.9 4 °C θερμότερο.19.7 0.3 °C ψυχρότερο.21.9  22.1 1.1 °C ψυχρότερο.19.0 0.2 °C ψυχρότερο.14.5 0.2 °C ψυχρότερο.11.4 0.7 °C ψυχρότερο.6.2 0.9 °C ψυχρότερο.14.1 0.5 °C θερμότερο.
2017---------------------------13.5* 1.2 °C ψυχρότερο.---8.0 0.9 °C θερμότερο.10.6* 3 °C ψυχρότερο.
Μέση5.6 6.5 8.0 10.8 12.9 20.0 21.9 23.2 19.2 14.7 12.1 7.1 13.6
 
Ελάχ. Θερμοκρασία
Ημ/νιαΙανΦεβΜαρΑπρΜάϊοςΙονΙολΑυγΣεπΟκτΝοεΔεκ Ετος
2019-2.2 2.8 2.8* 3.7* 3.7 14.6 18.2 21.3 15.1 12.3 10.9* ----2.2*
20181.6 3.8 3.9 8.6 13.7 16.9 17.9 19.5 15.1 7.7 5.9 1.0 1.0
2017---------------------------9.6* ---1.7 1.7*
Ελάχ-2.2 2.8 2.8 3.7 3.7 14.6 17.9 19.5 15.1 7.7 5.9 1.0 -2.2
 
Χρώμα
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>
* σημαίνει μη ολοκληρωμένα στοιχεία