Καταγραφές τύπου NOAA


2020Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Οκτώβριος 2017

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2017 NAME: pcomp-di CITY: STATE: ELEV: 177 m LAT: 37° 58' 09" N LONG: 23° 46' 03" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 2 3 4 19.0 23.9 17:50 15.7 23:20 0.2 0.4 0.0 4.7 19.3 18:10 ESE 5 19.1 25.8 15:50 12.9 5:40 1.6 2.4 0.0 4.7 20.9 15:50 ESE 6 21.6 26.8 15:40 16.4 1:20 0.1 3.3 0.0 4.2 20.9 12:40 ESE 7 20.9 25.9 16:00 15.9 22:00 0.2 2.8 3.6 6.4 43.5 17:50 ESE 8 16.2 20.8 16:00 12.3 23:30 2.5 0.3 0.0 5.8 25.7 7:40 W 9 16.7 22.5 16:10 10.9 7:30 2.7 1.0 0.0 4.5 22.5 15:30 ESE 10 17.5 23.3 13:30 13.2 7:40 2.1 1.3 0.0 4.5 27.4 15:00 E 11 17.9 23.8 13:10 13.1 8:10 1.9 1.4 0.0 4.8 20.9 13:20 E 12 18.6 24.6 15:20 12.7 6:30 1.7 1.9 0.0 4.3 25.7 12:40 E 13 19.1 25.4 16:20 12.7 7:30 1.6 2.3 0.0 4.7 25.7 13:10 ESE 14 19.9 24.9 14:20 14.0 5:00 0.6 2.2 0.0 5.5 29.0 17:30 E 15 19.2 23.2 15:40 16.4 2:10 0.6 1.4 0.0 6.4 37.0 12:50 ENE 16 20.9 26.7 14:20 15.3 7:00 0.6 3.2 0.0 5.5 30.6 14:40 NE 17 20.5 25.4 15:00 15.3 00:00 0.2 2.4 0.0 6.6 35.4 13:00 NE 18 19.3 26.3 15:10 13.0 5:50 1.4 2.3 0.0 4.2 19.3 16:00 ESE 19 18.7 24.8 16:30 13.3 8:30 1.6 1.9 0.0 4.0 17.7 13:50 ESE 20 19.6 25.1 16:40 15.0 0:10 0.8 2.0 0.0 3.7 17.7 16:00 ESE 21 18.9 25.1 15:10 14.3 7:30 1.3 1.9 0.0 3.9 17.7 15:20 ESE 22 18.8 25.8 16:50 13.6 7:20 1.7 2.2 0.0 4.2 19.3 15:40 ESE 23 18.9 23.9 13:10 14.2 7:00 1.3 1.8 0.0 4.2 30.6 16:50 ESE 24 17.3 20.9 16:30 13.4 7:30 1.4 0.3 2.6 5.5 37.0 11:30 W 25 15.8 20.5 15:30 13.3 1:40 2.8 0.2 0.0 5.6 30.6 13:00 ENE 26 15.4 17.9 13:00 13.8 5:50 2.9 0.0 0.0 7.4 33.8 0:50 NE 27 15.7 23.1 15:10 9.6 7:20 3.6 0.9 0.0 3.5 20.9 15:20 ESE 28 15.3 21.8 14:20 11.2 21:30 3.4 0.4 3.0 4.3 24.1 15:50 E 29 14.8 17.6 16:30 10.7 5:40 3.5 0.0 0.0 6.6 48.3 22:10 W 30 16.7 20.8 13:50 12.7 6:30 1.8 0.2 0.0 4.5 25.7 15:20 E 31 14.6 16.4 14:10 13.3 21:40 3.7 0.0 0.0 5.0 25.7 6:40 ENE ------------------------------------------------------------------------------------- 18.1 26.8 6 9.6 27 47.7 40.6 9.2 5.0 48.3 29 ESE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 3.61 ON 07/10/17 Days of Rain: 3 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration