Καταγραφές τύπου NOAA


2020Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Απρίλιος 2018

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2018 NAME: pcomp-di CITY: STATE: ELEV: 177 m LAT: 37° 58' 09" N LONG: 23° 46' 03" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 17.1 20.8 16:10 13.9 00:00 1.6 0.3 0.0 14.2 49.9 11:20 W 2 14.7 20.1 16:10 8.6 7:00 3.7 0.2 0.0 5.3 30.6 0:40 W 3 14.8 21.3 14:20 9.0 3:40 4.0 0.5 0.0 5.1 24.1 13:10 ESE 4 15.3 21.6 15:10 9.4 7:50 3.7 0.7 0.0 5.3 22.5 14:40 ESE 5 16.3 22.9 15:00 10.1 6:00 3.1 1.1 0.0 4.7 22.5 17:20 ESE 6 15.7 20.1 16:20 11.9 3:10 2.7 0.2 0.0 5.8 33.8 15:00 E 7 15.1 17.4 17:30 13.1 0:40 3.3 0.0 2.4 4.8 38.6 17:30 ENE 8 17.9 22.0 14:50 13.7 0:10 1.3 0.9 0.0 8.2 45.1 11:50 NE 9 17.7 23.8 15:20 11.4 6:20 1.9 1.3 0.0 6.1 32.2 2:40 ENE 10 15.4 21.2 13:10 9.5 7:30 3.5 0.6 0.0 4.2 17.7 13:10 ESE 11 15.6 21.2 15:50 11.9 4:50 3.1 0.3 0.0 3.2 14.5 13:40 E 12 16.9 24.3 14:40 11.1 6:50 2.7 1.3 0.0 4.5 22.5 16:20 ESE 13 18.0 24.7 16:50 12.0 7:30 2.1 1.8 0.0 4.5 19.3 12:40 ESE 14 19.7 28.1 16:00 14.0 6:50 1.3 2.6 0.0 4.0 20.9 16:10 ESE 15 21.4 25.7 12:20 15.3 3:00 0.3 3.4 0.0 4.7 24.1 21:10 ENE 16 19.7 22.9 13:50 15.0 23:50 0.3 1.7 0.0 4.3 30.6 6:40 SW 17 17.1 22.4 16:20 11.9 7:10 2.2 0.9 0.0 4.5 22.5 12:20 ESE 18 18.2 24.1 15:10 12.2 6:20 1.9 1.8 0.0 4.3 27.4 13:30 ESE 19 19.7 24.2 16:00 15.3 23:50 0.6 1.9 0.0 6.4 35.4 11:10 NE 20 18.4 24.9 14:40 13.9 6:40 1.7 1.8 0.0 7.6 38.6 20:40 ESE 21 16.5 20.4 16:50 13.2 00:00 2.2 0.3 0.0 7.6 37.0 14:20 NE 22 17.2 23.9 17:50 9.7 5:40 2.8 1.6 0.0 5.1 24.1 13:30 ESE 23 17.3 22.9 15:20 11.4 7:00 2.3 1.3 0.0 4.8 24.1 16:40 ESE 24 19.6 27.4 16:50 11.7 7:00 1.8 3.1 0.0 4.8 20.9 16:40 ESE 25 21.6 27.8 17:00 14.6 6:30 0.6 3.9 0.0 5.1 22.5 16:00 ESE 26 20.7 27.7 16:10 14.4 7:10 0.9 3.3 0.0 4.8 22.5 14:50 ESE 27 22.4 29.3 16:20 15.2 6:50 0.6 4.7 0.0 5.0 24.1 12:40 ESE 28 24.1 29.9 15:10 17.6 2:10 0.0 5.8 0.0 6.0 33.8 11:20 NE 29 22.1 27.0 11:40 16.7 3:30 0.2 3.9 0.0 4.3 22.5 21:20 ESE 30 22.6 26.7 16:20 19.1 6:00 0.0 4.2 0.0 5.0 35.4 8:40 ENE ------------------------------------------------------------------------------------- 18.3 29.9 28 8.6 2 56.4 55.3 2.4 5.5 49.9 1 ESE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 2.39 ON 07/04/18 Days of Rain: 1 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration