Καταγραφές τύπου NOAA


2020Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Αύγουστος 2018

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2018 NAME: pcomp-di CITY: STATE: ELEV: 177 m LAT: 37° 58' 09" N LONG: 23° 46' 03" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 27.0 32.3 16:30 21.6 5:50 0.0 8.7 0.2 3.5 19.3 17:40 ESE 2 27.8 33.2 16:40 22.2 5:00 0.0 9.4 0.0 4.7 25.7 16:10 ESE 3 28.2 32.4 14:50 24.6 23:10 0.0 9.8 0.0 5.1 33.8 10:40 NE 4 27.8 31.3 15:30 23.3 2:50 0.0 9.4 0.0 5.6 43.5 9:50 N 5 27.7 31.7 16:40 23.4 00:00 0.0 9.3 0.0 4.7 37.0 12:10 NE 6 27.6 32.7 14:40 21.7 2:50 0.0 9.3 0.0 3.1 33.8 12:10 NE 7 27.7 33.6 15:10 21.2 7:00 0.0 9.3 0.0 2.1 27.4 13:30 NE 8 27.8 33.2 15:50 21.3 5:00 0.0 9.5 0.0 4.2 43.5 12:00 NE 9 28.3 31.8 16:40 25.4 7:00 0.0 9.9 0.0 6.3 37.0 12:50 NE 10 27.3 30.7 15:10 24.4 6:50 0.0 8.9 0.0 8.5 46.7 10:10 NE 11 26.4 30.0 14:40 23.6 7:00 0.0 8.1 0.0 7.7 43.5 11:30 NE 12 26.0 30.7 16:00 22.7 7:00 0.0 7.7 0.0 5.6 35.4 12:20 NE 13 26.2 31.9 14:40 19.9 7:00 0.0 7.8 0.0 4.3 30.6 10:20 ENE 14 26.7 33.5 15:20 19.7 3:20 0.0 8.3 0.0 2.1 29.0 12:10 ENE 15 27.3 33.8 16:00 21.0 4:00 0.0 9.0 0.0 1.8 27.4 12:10 W 16 27.1 33.2 16:00 21.5 4:30 0.0 8.7 0.0 2.1 25.7 16:50 ESE 17 26.6 32.0 13:50 20.5 6:30 0.0 8.2 0.0 1.8 25.7 16:00 ESE 18 27.8 33.6 15:30 21.9 6:40 0.0 9.4 0.0 3.7 30.6 13:20 ESE 19 28.8 32.3 15:10 24.7 0:20 0.0 10.4 0.0 6.0 38.6 9:50 NE 20 27.8 31.6 15:30 23.8 00:00 0.0 9.4 0.0 8.0 43.5 12:00 NE 21 26.6 31.8 15:20 22.1 1:40 0.0 8.3 0.0 4.5 32.2 9:40 ENE 22 26.9 33.2 16:20 20.9 2:30 0.0 8.6 0.0 2.6 30.6 11:40 ENE 23 26.8 32.9 15:30 20.6 6:50 0.0 8.4 0.0 3.9 33.8 11:00 ESE 24 27.3 32.8 14:10 22.1 6:10 0.0 8.9 0.0 2.7 27.4 15:20 ESE 25 25.6 30.5 17:50 20.2 7:00 0.0 7.2 0.0 4.2 24.1 15:50 ESE 26 26.6 31.8 15:20 21.7 6:10 0.0 8.2 0.0 3.2 24.1 18:00 SW 27 26.8 31.9 16:20 22.4 7:10 0.0 8.4 0.0 4.3 29.0 17:00 ENE 28 23.1 27.5 12:30 19.5 5:00 0.0 4.8 7.8 5.1 32.2 11:50 E 29 26.6 31.6 15:10 20.7 0:10 0.0 8.3 0.0 7.2 37.0 13:40 NE 30 27.8 32.5 16:10 23.8 5:10 0.0 9.5 0.0 4.8 38.6 11:50 E 31 27.8 33.2 15:50 22.1 7:30 0.0 9.5 0.0 3.5 32.2 13:30 ESE ------------------------------------------------------------------------------------- 27.1 33.8 15 19.5 28 0.0 271.1 8.0 4.4 46.7 10 NE Max >= 32.0: 17 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 7.80 ON 28/08/18 Days of Rain: 2 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration