Καταγραφές τύπου NOAA


2020Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιούλιος 2019

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2019 NAME: pcomp-di CITY: STATE: ELEV: 177 m LAT: 37° 58' 09" N LONG: 23° 46' 03" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 25.8 29.6 15:00 22.1 5:50 0.0 7.5 0.0 1.1 45.1 12:20 NNE 2 27.5 33.6 15:20 22.6 4:10 0.0 9.2 0.0 0.2 32.2 10:10 NE 3 27.1 33.2 16:20 19.8 6:00 0.0 8.8 0.0 0.2 19.3 14:20 SW 4 29.9 36.3 15:10 21.2 5:00 0.0 11.6 0.0 0.3 32.2 13:40 ENE 5 30.6 35.3 12:50 26.1 23:40 0.0 12.3 0.0 0.2 22.5 16:10 NE 6 28.2 32.8 12:30 23.1 6:30 0.0 9.8 0.0 0.0 17.7 11:40 NE 7 28.7 35.0 17:50 21.3 6:30 0.0 10.4 0.0 0.2 25.7 14:00 SW 8 30.3 36.3 15:00 23.8 3:00 0.0 12.0 0.0 0.2 24.1 17:40 SW 9 29.7 35.0 16:50 24.6 6:20 0.0 11.3 0.0 0.0 22.5 14:20 WSW 10 30.8 36.2 14:10 24.8 6:40 0.0 12.5 0.0 0.3 25.7 14:20 SW 11 25.3 29.6 0:10 21.6 00:00 0.0 7.0 0.0 0.5 35.4 11:50 NE 12 23.9 28.6 17:20 18.2 5:40 0.0 5.6 0.0 0.0 12.9 19:40 SW 13 24.8 29.6 16:30 19.7 5:40 0.0 6.4 0.0 0.2 33.8 18:50 SSW 14 24.9 30.3 14:30 21.1 3:20 0.0 6.6 0.0 0.0 27.4 15:40 ENE 15 24.0 27.2 12:20 19.8 5:50 0.0 5.7 0.0 0.0 25.7 18:10 SSW 16 24.2 29.1 14:40 20.0 00:00 0.0 5.9 0.0 0.2 30.6 17:20 ENE 17 23.8 28.1 17:20 20.1 0:10 0.0 5.4 0.6 0.3 30.6 13:00 N 18 24.9 30.8 14:10 18.4 5:50 0.0 6.6 0.0 0.2 22.5 11:10 ENE 19 26.2 31.6 16:50 19.6 6:30 0.0 7.8 0.0 0.8 29.0 13:20 NE 20 26.4 31.7 15:20 20.1 7:10 0.0 8.1 0.0 0.8 35.4 16:40 NE 21 27.9 32.8 15:10 21.4 4:40 0.0 9.6 0.0 0.8 41.8 11:30 NE 22 28.7 32.8 15:20 24.2 7:00 0.0 10.3 0.0 0.6 40.2 15:20 NNE 23 29.3 33.7 17:00 25.3 1:00 0.0 11.0 0.0 0.6 33.8 12:00 ENE 24 27.9 31.4 12:00 24.7 00:00 0.0 9.6 0.0 0.2 24.1 15:20 ENE 25 26.6 31.1 16:30 22.8 6:30 0.0 8.3 0.0 0.8 38.6 10:50 NE 26 27.5 32.9 15:40 22.1 4:30 0.0 9.2 0.0 0.5 29.0 12:00 NE 27 28.1 34.4 13:40 21.2 6:40 0.0 9.7 0.0 0.2 22.5 10:50 NE 28 28.4 35.5 17:20 22.1 6:10 0.0 10.1 0.0 0.5 22.5 11:10 SW 29 28.7 35.0 16:00 21.8 6:30 0.0 10.3 0.0 0.2 29.0 18:10 WSW 30 28.7 34.8 16:10 23.4 6:40 0.0 10.4 0.0 0.3 25.7 17:10 ESE 31 28.3 33.2 13:20 23.4 6:20 0.0 10.0 0.0 0.2 24.1 10:40 NNE ------------------------------------------------------------------------------------- 27.3 36.3 8 18.2 12 0.0 279.1 0.6 0.3 45.1 1 ENE Max >= 32.0: 18 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 0.61 ON 17/07/19 Days of Rain: 1 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration